Μονιμοποίηση μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ

Στο ΦΕΚ650/Γ/6-7-2017 δημοσιεύθηκε η μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική", κ. Κωνσταντίνου Χ. Καραγκούνη.