Εξετάσεις χειμερινών μαθημάτων φοιτητών επί πτυχίω

Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021 οι φοιτητές επί πτυχίω, δηλ. όσοι τον Ιούνιο έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα φοίτησης, μπορούν να εξετασθούν και σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

Όσοι φοιτητές επί πτυχίω επιθυμούν να εξετασθούν σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων, πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον κάθε καθηγητή, για να ρυθμιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικτυακής εξέτασης.