Μαθήματα ¨Τεχνολογίες συστημάτων επικοινωνιών¨και ¨Εκκλησιαστικό πληροφοριακό σύστημα¨

Οι φοιτητές επί πτυχίω και οι φοιτητές της Εξομοίωσης που οφείλουν τα μαθήματα Μαθήματα ¨Τεχνολογίες συστημάτων επικοινωνιών¨και ¨Εκκλησιαστικό πληροφοριακό σύστημα¨, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον καθηγητή που θα το διδάξει εντατικά από 31.5.2021 ως 30.6.2021, κ.Δημήτρη Πασσάκο (dim2pas@otenet.gr τηλ.6973797814).

Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.