Ανακοίνωση για εξετάσεις φοιτ. επί πτυχίω χειμερινών μαθημάτων κ.Κλ.Κοντογιάννη

Όσοι φοιτητές επί πτυχίω προτίθενται να εξετασθούν σε μαθήματα χειμερινών κ παλαιότερων  εξαμήνων, της κ. Κλ. Κοντογιάννη, παρακαλούνται να την ενημερώσουν στο mail της (aeaamath@yahoo.gr), το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας οι αιτήσεις για να εξετασθούν δεν θα γίνονται δεκτές.

Κοντογιάννη Κλειώ