ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων που αφορούν την κ.Κλειώ Κοντογιάννη μετατίθενται για την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 κ διαμορφώνονται ως εξής:

 Ψηφιοποίηση και Ανάλυση Εικόνας  Ζ΄ εξ
στις 10 π.μ στο εργαστήριο της Πληροφορικής

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Στ' εξ
στις 11 π.μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: 13.9.2021)