ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11.10.2021

Για λόγους απρόσκοπτης λειτουργίας της Σχολής και την πλήρη εφαρμογή των μέτρων των επιμέρους διατάξεων των Κυβερνητικών οδηγιών περί αντιμετώπισης της πανδημίας,

η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες.