ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ χειμ. εξαμήνου 2021-2022

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Β΄ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ: 1 ΕΩΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (ΜΕΣΩ Ε-ΓΝΩΜΟΝΑ).

Δείτε λεπτομέρειες: https://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=335&back=1