ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜ. ΕΞ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.10.2021)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.10.2021)