ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ EDUPASS

Δήλωση φοιτητών και διδασκόντων στο edupass για την προσέλευση στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr , το νέο εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές ή επισκέπτες που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα εισέρχονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, με τους κωδικούς taxis και τον ΑΜΚΑ τους, και θα ακολουθούν δύο βήματα: α) αρχικά θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της Ακαδημίας και β) θα αιτούνται την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική θυρίδα της Ακαδημίας, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr. Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα θα χρειαστεί να γίνει επιλογή του Τμήματος, ώστε να δοθεί άδεια αυτόματου ελέγχου από το ΗΔΙΚΑ και το αποτέλεσμά του να διαβιβασθεί στη Γραμματεία.

Η παραπάνω δήλωση για όσους είναι εμβολιασμένοι ή έχουν πιστοποιημένα νοσήσει (εντός 6 μηνών) γίνεται μία φορά, ενώ για τους μη εμβολιασμένους γίνεται κάθε φορά που κάνουν rapid test.

Όλοι όσοι εμπλέκονται στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων παρακαλούνται να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης στην πλατφόρμα.

Στον σύνδεσμο: https://edupass.gov.gr/FAQs_AEI.pdf έχουν αναρτηθεί οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το edupass.gov.gr.

 

 

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το edupass:

Τι είναι το edupass.gov.gr;
Είναι το νέο εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των
δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος του
edupass.gov.gr
είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των
διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Είμαι φοιτητής και θέλω να συμμετέχω στη δια ζώσης διδασκαλία του Πανεπιστημίου
μου, πώς αξιοποιώ την πλατφόρμα
edupass.gov.gr;
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική
διαδικασία θα εισέρχονται στο «
edupass.gov.gr» και θα ακολουθούν τα δύο βήματα που
τους υποδεικνύει η πλατφόρμα: αρχικά θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας
τους στους χώρους του ΑΕΙ και κατόπιν θα αιτούνται την καταχώρισή τους στην
ηλεκτρονική θυρίδα του ΑΕΙ, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους
(εμβολιασμού, νόσησης,
rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ
(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα
edupass.gov.gr.
Είμαι καθηγητής ΑΕΙ. Χρησιμοποιώ κι εγώ την πλατφόρμα edupass.gov.gr;
Ναι. Η χρήση της πλατφόρμας απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
(φοιτητές, τακτικό/έκτακτο διδακτικό προσωπικό ή επισκέπτες που μετέχουν με
οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με
φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο.

Πόσο συχνά θα πρέπει να δηλώνω τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα;
Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα
πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ. Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά
μέτρα, απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα
PCR/rapid test, το δηλώνουν στην
πλατφόρμα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε κάθε περίπτωση, για να
μπορούν να εισέλθουν στις Σχολές τους, οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους το
απαιτούμενο πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων.

Εργάζομαι στη Γραμματεία Ιδρύματος - πώς φτιάχνω τις θυρίδες;
Έχει αποσταλεί εγχειρίδιο στον κεντρικό διαχειριστή του Ιδρύματος, τις οποίες μπορείτε να
βρείτε και στο σύνδεσμο
thyrides-edu.services.gov.gr. Παρακαλούμε να ανατρέξετε για τις
αναλυτικές πληροφορίες.

Τα στοιχεία αποθηκεύονται κάπου; Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ΗΔΙΚΑ θα εξουσιοδοτείται να προωθεί αυτόματα στο edupass τα
στοιχεία των προσώπων (εμβολιασμού, νόσησης,
rapid test, PCR test) που επιθυμούν να
συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια θα ακολουθεί


αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (για τη συμμετοχή του
προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά
περίπτωση υγειονομικά μέτρα.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της γραμματείας του
αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β)
μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχει μόνο η Γραμματεία των ΑΕΙ. Ο χρόνος τήρησης των
δεδομένων που προωθούνται στις θυρίδες ορίζεται σε 7 ημέρες για κάθε καταχώριση.

Η πλατφόρμα απευθύνεται και σε μαθητές;
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία ηλεκτρονικών
θυρίδων στο
gov.gr για τις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας, η λειτουργία της
πλατφόρμας θα επεκταθεί και στις δημόσιες σχολικές μονάδες, οπότε και θα αποσταλούν
νέες σχετικές οδηγίες. Ως τότε, οι μαθητές και οι γονείς τους συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
την πλατφόρμα
self-testing.gov.gr προκειμένου να εκδώσουν τη «Σχολική κάρτα για COVID-
19» για να προσέρχονται στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο