Δημοσιεύσεις – Συνέδρια Τσουκλείδη Γεωργίου

19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο / Λιτόχωρο 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2019
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ. ΧΡΗΣΗ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
Χριστακόπουλος Π, Τσουκλείδης Γεώργιος
ISBN: 978-618-84551-0-8
σελ 6,26,166-172
λικ

20ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο / Τρίκαλα 3 – 6 Οκτωβρίου 2021
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΦΡΥΓΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ
ISBN: 978-618-84551-2-2
Χριστακόπουλος Π, Τσουκλείδης Γεώργιος
(σελ 7,28)
20 παν
(σελ 4,41,129-137)
λονκ

Επόμενες Εκδηλώσεις

el