ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Στο παρακάτω αρχείο pdf περιέχεται ο Ιδρυτικός Νόμος των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο pdf περιέχεται ο Νόμος με συμπληρωματικές διατάξεις για το Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου αποφοίτων των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΚΛ/ΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡ. ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΑ