Εξομοίωσης Πτυχίου

Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου των αποφοίτων Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών γίνονται δεκτές κάθε χρόνο 1-31 Μαΐου.

Συνυποβάλλονται: 1. Φωτοτυπία ταυτότητας 2. Αντίγραφο του Πτυχίου της ΑΕΣ. 

 

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών του Πρ. Εξομοίωσης Πτυχίου για αποφοίτους ΑΕΣ του ΠΔ 73/2001 σε μορφή PDF . Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται επιτυχία στα 7 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 7 από τα επιλεγόμενα .

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών του Πρ. Εξομοίωσης Πτυχίου για αποφοίτους ΑΕΣ προ του ΠΔ 73/2001 σε μορφή PDF . Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται επιτυχία στα 8 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 8 από τα επιλεγόμενα και πτυχιακή εργασία.

Κατεβάστε τη λίστα με τα μαθήματα που κατοχυρώνουν/οφείλουν οι απόφοιτοι ΑΕΣ σε μορφή PDF