ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΑΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ XEIM. ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019:

 

κ. ΑΝ.ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ  
κ. ΑΘ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15, 13:00-13:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-11:15, 12:00-12:15
κ. Δ.ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-13:00 ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
π. Δ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΤΡΙΤΗ 12:00-13:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00
κ. Β.ΜΑΥΡΟΣΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00 ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00
κ. Κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 14:30-16:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30-16:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00-09:00 ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
κ. Μ.ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΤΡΙΤΗ 10:00-11:00 ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-12:00
π. Β.ΘΕΡΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-12:15  ΠΕΜΠΤΗ 12:45-13:15

κ. Σ.ΚΩΣΤΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΤΡΙΤΗ 11:00-12:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00
κ. ΑΘ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00-09:00 ΤΡΙΤΗ 08:00-09:00  ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-11:00
κ.ΕΙΡ.ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-10:00
κ. Χ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-14:00 ΤΡΙΤΗ 13:00-14:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00
κ. Κ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-11:00
κ. Κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-16:00
κ.ΙΩΑΝ.ΚΩΤΣΑΛΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:00-12:00 ΤΡΙΤΗ: 9:00-10:00

κ. Κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
κ. ΑΓ.ΚΟΥΚΗ ΤΡΙΤΗ 12:00-14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-10:00
π.ΑΡ.ΓΚΡΕΚΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-14:00
κ.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-13:00 ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-17:00