ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019.

 

Στο χώρο της ΑΕΑΑ υπάρχει Οικοτροφείο που φιλοξενεί άρρενες φοιτητές και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών, που κατοικούν μόνιμα εκτός Αττικής. Υπεύθυνος: π. Αγαθάγγελος Κόκλας. 

Ακολουθούν έγγραφα σχετικά με τη Στέγαση στο Οικοτροφείο και τη δωρεάν Σίτιση των φοιτητών της ΑΕΑΑ (και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ