ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.)
1) Αθανάσιος Παπαθανασίου (Δρ Θεολογίας). Email: paptam@windowslive.com
2) Κωνσταντίνος Βαφειάδης (Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας).  Εmail: konstvaf@yahoo.gr 
3) Αγγελική Κούκη (Δρ Χημείας). Email: akouki27@gmail.com    
4) Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου (MSC Συντηρητών έργων τέχνης). Email: konstantinospapapanagiotoy@aeaa.gr
5) Κλειώ Κοντογιάννη (MSC σε Γραφικές Τέχνες-multimedia). Email:aeaamath@yahoo.gr     
6) Χριστίνα Κολοβού (Δρ Θεολογίας). Email: chrkolov@aeaa.gr
7) Iωάννης Κωτσαλάς (Δρ Φυσικής και Δρ Χημείας). Εmail: ikotsalas@aeaa.gr
8) Aντώνιος Γαρδικώτης  (Δρ Φυσικής). Email:Antonios.Gardikiotis@cern.ch
9) Νέλλη-Πηνελόπη Κοντογιάννη (Δρ Ψυχολογίας). Εmail: nellycont@hotmail.com
10) Ειρήνη Τσιμπουκίδου (Δρ Διδακτικής Καλών Τεχνών).Email: irtsi@hotmail.com
11) Λαμπρινός Πλατυπόδης (Δρ Φιλοσοφίας) . Εmail: lplatypodis@gmail.com

12)Δέσποινα Πάνου (Δρ Αγγλικής). Email: panoudespoina@gmail.com