ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΑΑ

20 Μαΐου Θ.Λειτουργία σε Ι.Ν.Αχαρνών
28 Μαΐου όχι μαθήματα/Εκδρομή φοιτ. στην Αίγινα