ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Προσωπικού: MSC Αγγελική Μόσχου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Βοηθητικό Πορσωπικό: Κωνσταντίνος Θεοδωράκης (Επιμελητής-Φύλακας)