ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), MSC Μαρία Στεφανάκη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/αποσπασμένη))

Τμήμα Προσωπικού: MSC Αγγελική Μόσχου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Βοηθητικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Θεοδωράκης (Επιμελητής-Φύλακας)

Βιβλιοθηκονόμος: Μαρία Μπούρμπουλη