ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), MSC Μαρία Στεφανάκη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/αποσπασμένη), Ρουμπίνη Παρασκευά (ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τμήμα Προσωπικού: MSC Αγγελική Μόσχου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Οικονμικής Διαχείρισης: Βασιλική Παππα (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), Γιώργος Τσουκλείδης (ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Βοηθητικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Θεοδωράκης (Επιμελητής-Φύλακας), Χριστίνα Φωτιάδη (Επιμελήτρια-Κλητήρας), Μαργαρίτα Πακίδη (Καθαρίστρια)

Βιβλιοθηκονόμος: Μαρία Μπούρμπουλη