ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας Ακαδημίας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: ΠροΪσταμένη: MSC Ιωάννα Θαλάσση (ΤΕ Πληροφορικής), Ρουμπίνη Παρασκευά (ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: Προϊσταμένη: MSC Βασιλική Μπερέτη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Προσωπικού: Προϊσταμένη: MSC Αγγελική Μόσχου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: Προϊσταμένη: Βασιλική Παππά (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), Γιώργος Τσουκλείδης (ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Βοηθητικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Θεοδωράκης (Επιμελητής-Φύλακας), Χριστίνα Φωτιάδη (Επιμελήτρια-Κλητήρας), Μαργαρίτα Πακίδη (Καθαρίστρια)

Τμήμα Βιβλιοθήκης: Προϊσταμένη: Μαρία Μπούρμπουλη (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας).