κ.Κ.Βαφειάδης

'Υλη μαθημάτων Κ. Βαφειάδη για το εαρινό εξάμηνο 2018.

Edmodo: ufnafg (Χριστ. Τέχνη 2, επιλ.) - ightgc (Χρυσοκεντητική) - 8uq2yd (Αργυροχρυσοχοϊα)

Για το μάθημα Χριστιανική τέχνη 1 (υποχρ.) η ύλη βρίσκεται στο Academia.edu. 1. Ο ζωγράφος Θεοφάνης ο Κρής (άρθρο), 2. Φορητές εικόνες Δανιήλ (άρθρο),

3. Περί της εν Άθω Κρητικής ζωγραφικής (βιβλίο), σελ. 85-1228, 225-252