ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΙΣ & ΠΡ. ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων που διδάχθηκαν πέρυσι από τον κ. Τιμ. Γαλάνη, θα εξετασθούν (για τους μαθητές επί πτυχίω) την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-2-2019 ώρα 16:00.

Εξεταση μαθηματων Αγγλικών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των φοιτητών επί πτυχίω: ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ώρα 13:00.

 

 

ΠΔΕΚ

 

Εξεταση μαθηματων Αγγλικών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των φοιτητών επί πτυχίω: ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ώρα 13:00.

Το μάθημα ¨Συντήρηση υφασμάτων-αμφίων¨ για τους φοιτητές επί πτυχίω θα εξετασθεί στις 13/2/2019 ώρα 13:00.
 
Η εξέταση στο μάθημα της Φωτογραφίας Ε' εξ. με την κ. Κοντογιάννη,
μετατίθενται την ίδια μέρα 28-1-2018 αλλά ώρες 11:00-13:00.