1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο ΑΕΑΑ 6-8 Νοεμβρίου 2019-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1st Interdisciplinary Conference “Christianity and Humanism” 6-8 November 2019