17 Δεκεμβ. Φάκελοι Χορού Ψαλτών

Παρακαλούνται οι κ.κ. φοιτητές που έχουν λάβει ντοσιέ του Χορού Ψαλτών της ΑΕΑΑ και πρόκειται να ορκισθούν, να επιστρέψουν τα ντοσιέ στη Σχολή (στη Γραμματεία ή στον κ. Καραγκούνη). 

[ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΤΟΣΙΕ, ΟΧΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ]

Upcoming Events

en_GB
Skip to content