ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΠΑΣΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΠΑΣΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΠΑΣΟ
Για την προμήθειά ακαδημαϊκής ταυτότητας οι φοιτητές  υποβάλλουν αίτηση  στο σύνδεσμο:  http://academicid.minedu.gov.gr με τη χρήση των κωδικών του Ευδόξου, που θα παραλάβουν κατά την αρχική εγγραφή τους στην ΑΕΑΑ (Οι ίδιοι κωδικοί ισχύουν για επιλογή συγγραμμάτων).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το σύστημα δεν δέχεται το username σας, προσπαθήστε ξανά, αφού προσθέσετε στην αρχή το 0 (μηδέν). Επίσης δώστε προσοχή στο μικρό λατινικό l (L μικρό) το οποίο μπορεί να μοιάζει με κεφαλαίο Ι.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοιτ. ταυτότητα έχουν οι φοιτητές του ΠΙΣ, ΠΔΕΚ και του Πρ.Εξομοίωσης.
Ισχύ πάσο θα έχουν μόνο οι ταυτότητες των φοιτητών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (πάσο δεν δικαιούνται οι φοιτητές του Πρ. Εξομοίωσης).
Προσοχή:
1)     Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, ο φοιτητής επιβαρύνεται με το κόστος επανεκτύπωσης της ταυτότητας και απευθύνεται στη Γραμματεία.
2)     Οι φοιτητές παραδίδουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα στη Γραμματεία, όταν διακόψουν ή χάσουν (π.χ. λόγω ορκωμοσίας) τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο