ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας είναι παραγωγική σχολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, παρέχει εκπαίδευση και χορηγεί πτυχία ισότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 3432/2006.
       Στην Ακαδημία λειτουργούν δύο Προγράμματα Σπουδών με διάρκεια σπουδών 8 εξαμήνων: Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων. Η εισαγωγή αποφοίτων λυκείου στα δύο αυτά προγράμματα γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων (από 1ο και 2ο ΠΕΔΙΟ αντίστοιχα).
       Επίσης, λειτουργεί το Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου για αποφοίτους των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών, διάρκειας 2 εξαμήνων. Η εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία της Ακαδημίας.
el
Μετάβαση στο περιεχόμενο