Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης κας Τσιγκαροπούλου

Κατόπιν αιτήματος των φοιτητών η ημερομηνία εξέτασης των μαθημάτων της κ. Αθηνάς Τσιγκαροπούλου μεταφέρεται από 7/2 στις 21/2, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 πμ. (Για τους φοιτητές που εξετάζονται και σε άλλο μάθημα την ίδια μέρα έχει προηγηθεί συνεννόηση και θα εξεταστούν σε άλλη ώρα την ίδια μέρα).

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο