Ανακοίνωση για “Ελεύθερο σχέδιο” & “Ζωγραφική”

Οι σπουδαστές που προτίθενται να εγγραφούν κ να παρακολουθήσουν, κάποιο απο τα μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο (2ο εξ.), κ Ζωγραφική Υλικά κ Τεχνικές (5ο εξ.), με την κ. Κοντογιάννη, παρακαλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο e-class άμεσα, γιατί δεν θα γίνουν δεκτοί μετα την παρέλευση της επόμενης εβδομάδας (22 έως 26/1). Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι υποχρεωτική, κ οι απουσίες θα αρχίσουν να μετράνε, με το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας (22 έως 26/1). Για link κ περαιτέρω οδηγίες η ενημέρωση θα γίνει μέσω e-class.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο