ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δήλωση προσβασιμότητας – aeaa.gr

Η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία δεσμεύεται να καθιστά προσβάσιμο τον ιστότοπό της (aeaa.gr)  και την εφαρμογή για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο www.aeaa.gr καθώς και την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές – aeaa.gr

Ταυτότητα Δηλούντος

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, 145 61 Νέα Κηφισιά

Επικοινωνία: info@aeaa.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος  συμμορφώνεται μερικώς προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020.

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο  έχει ενσωματωθεί το One Click Accessibility plugin προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση από άτομα με αναπηρίες. Με το συγκεκριμένο plugin, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας προσφέροντας υπηρεσίες όπως  Άυξηση – Μείωση μεγέθους κειμένου, Κλίμακα Γκρί, Υψηλή Αντίθεση, Χαμηλή Αντίθεση, Αρνητική Αντίθεση, Ανοιχτόχρωμο φόντο, Υπογραμμίσεις συνδέσμων, Ανάγνωση κειμένου.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε:

Με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την AEAA.

Tελευταία αναθεώρηση δήλωσης: στις 14/06/2022.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου της aeaa.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο προσβασιμότητας που εμφανίζεται πάνω αριστερά περιμετρικά της σελίδας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εμφανίζονται οι επί μέρους επιλογές.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Η ΑΕΑΑ μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου, με γνώμονα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης  και ισότιμης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που διαθέτουν ή τις σωματικές ικανότητες των χρηστών

Παρά τις προσπάθειές της ΑΕΑΑ να γίνουν όλες οι σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Για την βελτιώση της προσβασιμότητας του περιεχομένου, οι πολίτες μπορούν  να χρησιμοποιούν την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να  επισημανουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή για να ζητήσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.

Η επικοινωνία με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία σχετικά με τα ανωτέρω γίνεται:

 – μέσω email: info@aeaa.gr

 – εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, 145 61 Νέα Κηφισιά.

Διαδικασία εκτέλεσης.

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, ή  με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο