ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμμετοχή στο πρόγραμμα ακαδημαϊκής κινητικότητας Εrasmus + (Διιδρυματική Συνεργασία της Α.Ε.Α.Α. με το Valahia University of Targoviste, Romania)

Κατά το διάστημα από 3 έως 7 Ιουνίου 2024 οι διδάσκουσες Ε.Δι.Π. στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Δρ Χριστίνα Κολοβού και Δρ Μαρία Παζάρσκη, είχαν την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ακαδημαϊκής κινητικότητας Εrasmus +  με Διαλέξεις στη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίας του Valahia University of Targoviste, Romania. Έλαβαν θερμή υποδοχή από τον Aντιπρύτανη της Σχολής Ορθόδοξης Θεολογίας & Επιστημών Αγωγής και Erasmus Institutional Coordinator π. Florin Radu καθώς και από τον Κοσμήτορα της ίδιας Σχολής π. Stefan Florea. Πολύτιμη για τις συναντήσεις αυτές στάθηκε η συμβολή του ελληνομαθούς Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Valahia του Targoviste Ρουμανίας, Δρ. Ion Croitoru, με τον οποίο, επιπλέον, στο χώρο της Βιβλιοθήκης της Σχολής, συνεργάστηκαν στη μεταγραφή κειμένων (φύλλα από ένα Ιερατικόν/ αραβικό-ελληνικό και σιγίλιο του Γκίκα).

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο