Διαδικτυακά μαθήματα του κ. Παπαπαναγιώτου

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα του κ. Παπαπαναγιώτου να έχουν κάνει προηγουμένως εγγραφή στο eclass και στο αντίστοιχο μάθημα ούτως ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη χρησιμοποιουμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και τις διαδικασίες αυτής.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο