Εξεταστική περίοδος για τους φοιτητές που προέρχονται από τις πρώην ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ και όσους δεν μπορούν να προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου

Κατόπιν αποφάσεως του ΑΣ της ΑΕΑΑ η εξεταστική περίοδος για τους φοιτητές που προέρχονται από τις πρώην ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ και όσους δεν μπορούν να προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου (14-30/6/2023), θα διεξαχθεί 7-13/6/2023.

Οι φοιτητές που θα παραστούν στην εβδομαδιαία εξεταστική περίοδο οφείλουν μέχρι την Παρασκευή 12/5/2023 να αποστείλουν αναλυτικά τα μαθήματα και τους Καθηγητές στους οποίους θα εξεταστούν  στο idreg@aeaa.gr έτσι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο