Εξομοίωσης Πτυχίου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ (2019-2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται επιτυχία στα 8 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 8 από τα επιλεγόμενα και πτυχιακή εργασία.

 Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται επιτυχία στα 7 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 7 από τα επιλεγόμενα .

Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου των αποφοίτων Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών γίνονται δεκτές κάθε χρόνο 1-31 Μαΐου.

Συνυποβάλλονται: 1. Φωτοτυπία ταυτότητας 2. Αντίγραφο του Πτυχίου της ΑΕΣ.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο