ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΑΕΑΘ ΚΑΙ ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΑΘ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

dimitria2004@yahoo.com

κιν. 6936 511382

 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nmantz@gmail.com

κιν. 6936 939549

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

mkarampelsa@gmail.com

κιν. 6982 268612

 

ΛΕΚΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

pantlekk@gmail.com

κιν. 6946 530901

 

MAPΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

marasl966@gmail.com

κιν. 6943 172148

 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

nimor@ymail.com κιν. 6972 022277

 

ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

atsigar@yahoo.gr κιν. 6944 678932

 

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο