Μεταφορά των εξετάσεων των μαθημάτων της κας Μαρίας Παζάρσκη της 28.6.2024

Μεταφορά ημέρας εξέτασης των μαθημάτων της κας Μαρίας Παζάρσκη

Οι εξετάσεις της Παρασκευής 28/6/2024 για τα μαθήματα της κας Μαρίας Παζάρσκη μεταφέρονται εκτάκτως και σοβαρούς λόγους την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024:

09.00-11.00

Το Ψαλτήρι των Εβδομήκοντα ως Προσευχητάριο της Εκκλησίας, Δ΄ Εξαμήνου, ΠΙΣ (247), ΓΡΑΠΤΑ

11.00-13.00

Ιστορία Βιβλικής Ερμηνευτικής, Δ΄ Εξαμήνου, ΠΙΣ (451), ΓΡΑΠΤΑ

13.00-15.00

Ερμηνεία Παλαιοδιαθηκικών Αναγνωσμάτων, Ζ΄ Εξαμήνου, ΠΙΣ (751), ΓΡΑΠΤΑ, ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

15.00-17.00

Ιστορία Εποχής Καινής Διαθήκης, Α’ Εξαμήνου, ΠΙΣ (143), ΓΡΑΠΤΑ, ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

 Όσοι φοιτητές έχουν συνεννοηθεί με τη διδάσκουσα να εξεταστούν σε κάποια από τα παραπάνω μαθήματα και την ίδια ημέρα, επιπλέον, στη Βιβλική Αρχαιολογία και Θεσμολογία, Β΄ Εξαμήνου, ΠΙΣ (235) ή στην  Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Β΄ Εξαμήνου, ΠΙΣ (211), οι εξετάσεις για αυτά τα επιπλέον μαθήματα θα διεξαχθούν γραπτά κατά τις ώρες 13.00-15.00.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο