ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 595/Υ.Ο.Δ.Δ./27-07-2021 ο διορισμός του Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών κ. Αθανάσιου Καψάλη, ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΑ, με τριετή θητεία, από 1.9.2021 έως 31.8.2024.

Επιστροφή

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο