Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός”
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Αυγούστου 2023 – 9 Οκτωβρίου 2023.
Δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://hchc.past.auth.gr/?p=1942
Προκήρυξη:
Αίτηση:

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο