ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ERASMUS+ 2023-2024

 

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου,στη Λευκωσία, για δύο μήνες, για φοιτητές/φοιτήτριες ΠΔΕΚ που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους (ελεύθερη επιλογή ημερομηνιών, για το 2023 και 2024). Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα: 10:00-14:00, Τρίτη-Παρασκευή: 08:00-16:00, Σάββατο: 09:00-13:00   Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης», Λευκωσία.

Επιχορήγηση Erasmus+: 570 ευρώ μηνιαίως (+250 ευρώ για κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν φοιτητές και φοιτήτριες ΠΔΕΚ της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

  1. Στο Ζωγράφειο ΕκπαιδευτήριοΚωνσταντινούπολη, Τουρκία, για δύο ή τρεις μήνες,για φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους (ελεύθερη επιλογή ημερομηνιών, για το 2023 και 2024). Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα-Παρασκευή: 08:30-14:30.

Επιχορήγηση Erasmus+: 520 ευρώ μηνιαίως (+250 ευρώ για κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ).  Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν  φοιτητές/τριες της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

  • 3. Πρακτική άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν επίσης να κάνουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους, σε οποιοδήποτε άλλον Φορέα/Οργανισμό της επιλογής τους, εκτός Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχορήγηση Erasmus+: 520 – 620 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την χώρα υποδοχής (+250 ευρώ για κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο από 6.000 ευρώ). Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, Γραφείο Erasmus+ Email: nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 6948503484

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι φοιτητές/τριες ΠΙΣ και ΠΔΕΚ που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους και ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με το Πρόγραμμα Erasmus+ σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια με τα οποία η ΑΕΑΑ έχει συνάψει Δι-ιδρυματικη Συμφωνία (πληροφορίες: Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες της ΑΕΑΑ – Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών (www.aeaa.gr), να επικοινωνήσουν  με την Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη. Προτείνονται (ως πιο εύκολα και οικονομικά) το Comenius University (Evangelical Lutheran Theological Faculty, www.uniba.sk), Bratislava, το Plovdivski Universitet “Paisii Hilendarski”(Faculty of Philosophy and History, Theological Department, https://uni-plovdiv.bg), Plovdiv, Bulgaria και το Valahia University of Targoviste, Romania (https://intl.valahia.ro).

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η τελική επιλογή των μετακινουμένων γίνεται ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας και, αν είναι απαραίτητο, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, Γραφείο Erasmus+ A.E.A.A.

Email: nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 6948503484

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο