ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19 (31.-05.2022)

26344 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

(Α.Ε.Ι.)/Βιβλιοθήκες

Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το

οποίο δεν αντίκεινται στις διατάξεις της

παρούσας, ειδικές διατάξεις σύμφωνα με:

α) Την υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022

κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 2131).

β) Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών των

Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν

για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές

επιχειρήσεις (σημεία 1 και 2).

γ) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη

διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία

εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις

που διενεργούνται εντός των

εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν

το Α.Ε.Ι. έχει την επιμέλεια διεξαγωγής

τους.

δ) Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και

για τα Κολλέγια, καθώς και για τις Δημόσιες

Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

􀁸 Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο

πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των

Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών,

υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η

διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία

μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι

εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η

πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιούνται

υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4009/2011 (Α΄ 195), του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του

Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου

Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον

υφίστανται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία

48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2131),

όπως εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε

όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά

αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε

είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που

εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ,

επιτηρητές, λοιπό προσωπικό). Η αυτή υποχρέωση ισχύει και

για τη διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων στις Ανώτατες

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού

Ναυτικού και στα Κολλέγια.

􀁸 Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη

λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους μονάδων

τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και

διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που

προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή της

επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται

στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία

48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση, όπως

εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά

εστιατόρια, κυλικεία κ.λπ.), που βρίσκονται εντός των

χώρων των Α.Ε.Ι. των φοιτητικών γυμναστηρίων, των

αιθουσών χρήσης πολυμέσων, των φοιτητικών

αναγνωστηρίων, των σπουδαστηρίων, των χώρων μελέτης

φοιτητών, των βιβλιοθηκών και των μουσείων των Α.Ε.Ι.

γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία

48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση, όπως

εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Η συμμετοχή προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων

σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που

διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα

Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους,

λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπό

στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022κοινής υπουργικής απόφασης,

όπως εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Τα συνέδρια και οι ημερίδες, καθώς και οι τελετές

αποφοίτησης διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό

στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής υπουργικής απόφασης,

όπως εκάστοτε ισχύει, και τους κανόνες του Παραρτήματος

5 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

􀁸 Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την

ανταλλαγή ή μετακίνηση φοιτητών προγραμμάτων

σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητών, καθώς και

διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

προς το εξωτερικό, καθώς και προγράμματα που αφορούν

στην ανταλλαγή ή την υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών,

ερευνητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και

επισκεπτών καθηγητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής προς

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13

της υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής υπουργικής

απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.__

 

26392 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

Παράρτημα 5

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

􀁸 Τα επιστημονικά / επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια μπορούν να διεξάγονται με φυσική παρουσία

και προαιρετικά μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα:

o φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου με όλους τους

υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια και

o προαιρετική ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming).

􀁸 Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων

με φυσική παρουσία, το συνέδριο μπορεί να μην αναβάλλεται/ματαιώνεται, αλλά μπορεί να

μετατρέπεται σε καθ’ ολοκληρία διαδικτυακό.

􀁸 Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει εξαρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου,

χωρίς φυσική παρουσία.

􀁸 Επιτρέπονται διεθνή συνέδρια με φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές

οδηγίες για τις διεθνείς μετακινήσεις.

􀁸 Εντός του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται συντονιστής για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος

κορωνοϊού COVID-19.

􀁸 Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με παράθυρο,

προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος θα είναι

εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο

κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα του εν λόγω χώρου πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και

η είσοδος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση

ενδεχόμενων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19.

􀁸 Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία ορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του

συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%).

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

􀁸 Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην

αίθουσα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και το

προσωπικό.

􀁸 Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Γραμματεία/τους Διοργανωτές του συνεδρίου αλλά και τις

Υπηρεσίες του Συνεδριακού Κέντρου γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε θέμα

προκύψει, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση

με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, όπως λογιστήριο, γραμματεία του Συνεδρίου, parking κ.λπ..

􀁸 Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή

πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής

δικτύωσης).

Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26393

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

􀁸 Ο συνεδριακός χώρος θα είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των

σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα

άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.

􀁸 Άπαντες οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν το καρτελάκι σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια

προετοιμασίας καθώς και κατά την περίοδο λειτουργίας του συνεδρίου. Πραγματοποιούνται τακτικοί

έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος), προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους

χώρους του Συνεδριακού Κέντρου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.

􀁸 Τα καρτελάκια για τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες/τεχνικό προσωπικό

παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο Συνεδριακό Κέντρο και μόνο εφόσον έχουν

αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων.

􀁸 Η εταιρεία Security και ο υπεύθυνος του συνεδριακού κέντρου πραγματοποιούν ελέγχους στους

χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η

τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

􀁸 Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή

πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής

δικτύωσης).

􀁸 Η γραμματεία του συνεδρίου τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο φέρει στο μπροστινό της μέρος

plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.

􀁸 Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

􀁸 Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία ορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του

συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%).

􀁸 Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας

συνέδρου. Στην αίθουσα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, ο επιτρεπόμενος

αριθμός συνέδρων και τεχνικό προσωπικό.

􀁸 Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του

συνεδρίου.

􀁸 Εντός της αίθουσας υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο ελέγχει την τήρηση των μέτρων

προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του

ξενοδοχείου/catering/οπτικοακουστικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την

αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.

􀁸 Το προσωπικό που βρίσκεται στην αίθουσα και διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των

ερωτήσεων απολυμαίνει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση.

􀁸 Δημιουργούνται ξεχωριστοί χώροι συναντήσεων για Β2Β meetings, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπου

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης προς αποφυγή συνωστισμού.

26394 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιτρέπεται η διανομή στους συμμετέχοντες στο συνέδριο, αεροστεγώς συσκευασμένου συνεδριακού

υλικού (τελικού προγράμματος ή/και άλλων εντύπων, κονκάρδα συμμετοχής κ.λπ.) και η διανομή υλικού

από τρίτους, π.χ. σπόνσορες του συνεδρίου, με τους ίδιους κανόνες διανομής του βασικού υλικού του

συνεδρίου.

ΠΑΝΕΛ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

􀁸 Στο πάνελ (Προεδρείο) τοποθετούνται καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους και υπάρχουν

αντισηπτικά για όλους τους Συντονιστές/Προέδρους. Τα νερά που βρίσκονται στο τραπέζι του

Προεδρείου είναι εμφιαλωμένα και ατομικά και αλλάζουν ταυτόχρονα με την αλλαγή του Προεδρείου.

􀁸 Υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή

του Συνεδριακού Κέντρου ή της υπηρεσίας catering εναλλακτικά.

􀁸 Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του Προεδρείου καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας

οπτικοακουστικών που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για

τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.

􀁸 Στο podium τα μικρόφωνα καθώς και τα χειριστήρια, που χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των

ομιλητών, καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας

οπτικοακουστικών που υποστηρίζει το συνέδριο βάση των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας που

τους διέπει. Επίσης το νερό που βρίσκεται στο podium είναι εμφιαλωμένο και ατομικό και αλλάζει

ταυτόχρονα με την αλλαγή του ομιλητή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

􀁸 Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο.

􀁸 Η γραμματεία του Preview Desk φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς

σταγονιδίων και τοποθετεί αντισηπτικά.

􀁸 Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό για τους

συνέδρους.

ΧΟΡΗΓΟΙ/ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

􀁸 Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών stands.

􀁸 Προκρίνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες.

􀁸 Η συμμετοχή των εκθετών, προμηθευτών και προσωπικού εργασίας είναι ονομαστική. Για την είσοδο

τους στο χώρο είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους σε καρτελάκι που φέρουν

σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης.

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

􀁸 Επιτρέπεται η ύπαρξη μπουφέ σε διαλείμματα για καφέ/ελαφρύ γεύμα, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο

λειτουργίας των κυλικείων εξωτερικών χώρων και τις αρχές του αντίστοιχου πρωτοκόλλου λειτουργίας

της εστίασης, σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26395

􀁸 Σε περίπτωση λειτουργίας στον χώρο του συνεδρίου επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άδεια παροχής υπηρεσιών εστίασης είτε σε εσωτερικό είτε σε ανοικτό

(υπαίθριο) χώρο, αυτές λειτουργούν με τους υγειονομικούς όρους του σημείου 16 (εστίαση) του

πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

􀁸 Κατά τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και κατά τη συμμετοχή των συνέδρων πρέπει να δίνεται ρητή

οδηγία μη συμμετοχής σε άτομα με συμπτώματα ασθένειας από το αναπνευστικό σύστημα (πυρετός,

βήχας, δύσπνοια κ.λπ.).

􀁸 Σε εμφανή σημεία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Συνεδριακού Κέντρου τοποθετείται

αντισηπτικό χεριών σε συσκευές με αντλία, οι οποίες ελέγχονται τακτικά για ανατροφοδοσία.

􀁸 Αναρτώνται σε εμφανή σημεία αφίσες με οδηγίες σχετικά με:

􀇦 Την αποφυγή εισόδου στον συνεδριακό χώρο ατόμων με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα

􀇦 Την υγιεινή των χεριών

􀇦 Την αναπνευστική υγιεινή

􀇦 Απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του

συνεδρίου

􀁸 Εφόσον το Συνέδριο έχει διεθνή συμμετοχή, οι ανακοινώσεις πρέπει να παρέχονται και στην Αγγλική

γλώσσα.

Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διευκρινίζεται ότι:

Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία

επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Επίσης, καθαρισμός

μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο, κεφαλή).

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων

μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή

φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

􀁸 Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας

και της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Γενικότερα, για τις καθημερινές διαδικασίες απολύμανσης

επιφανειών απαιτείται επαφή διάρκειας ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως:

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0,1%, αιθανόλη 70% και υπεροξείδιο του

υδρογόνου 0,5%. Το απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επιφάνειες και να παραμείνουν

υγρές για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να

παρασκευάζεται (προσθήκη προϊόντων χλωρίνης σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια

του καθαρισμού και της απολύμανσης εφαρμόζονται κατάλληλα γάντια και κατά το τέλος του

καθαρισμού ή της απολύμανσης πλένονται τα χέρια σχολαστικά με σαπούνι και νερό.

􀁸 Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται από το προσωπικό καθαριότητας με χρήση γαντιών και

στολής εργασίας.

􀁸 Για τη διαδικασία του καθαρισμού και απολύμανσης ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

26396 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

􀁸 Καθημερινά μετά το κλείσιμο του Συνεδρίου συστήνεται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων, οι

οποίοι παραμένουν κλειστοί μέχρι την επόμενη χρήση.

􀁸 Οι συνεδριακές αίθουσες αερίζονται συνεχώς, διατηρώντας όλες τις πόρτες διάπλατα ανοιχτές, όσο

διαρκεί η προετοιμασία του συνεδρίου.

􀁸 Τοποθετούνται εντός και εκτός του συνεδριακού χώρου κάδοι για αναλώσιμα προϊόντα, όπως

πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης. Η αποκομιδή των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται σε τακτά χρονικά

διαστήματα από το προσωπικό της καθαριότητας, το οποίο τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους

υγιεινής και ασφάλειας.

􀁸 Οι κοινόχρηστοι χώροι των WC απολυμαίνονται τακτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νιπτήρες,

πόμολα και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.

ΧΡΗΣΗ WC

􀁸 Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες

πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που είναι δίπλα στους νιπτήρες,

καθώς και αλκοολούχο αντισηπτικό με αντλία.

􀁸 Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν

πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

􀁸 Μέριμνα ώστε να τηρούνται τα μέτρα φυσικής απόστασης κατά την αναμονή στην είσοδο της

τουαλέτας.

􀁸 Συστήνεται η χρήση συστήματος αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ενώ ο καταιονισμός του νερού

να γίνεται με κλειστό το καπάκι της τουαλέτας.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

􀁸 Οι πόρτες των αιθουσών σε λειτουργία αλλά και οι εξωτερικές πόρτες, παραμένουν ανοιχτές, ώστε οι

χώροι να αερίζονται φυσικά και συστηματικά. Στους κλειστούς χώρους συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση

φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate

Airfilter) κατηγορίας τουλάχιστον Η13 και Η14.

􀁸 Η λειτουργία του κλιματισμού των χώρων γίνεται με βάση τις σχετικές εγκυκλίους.

􀁸 Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών

εγκαταστάσεων των χώρων με σκοπό την προστασία από το βακτήριο της Legionella γίνεται με βάση

τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

􀁸 Σε περίπτωση που ένα άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να

οδηγηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος είναι

εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο

κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει

να περιορίζεται μόνο στο ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση

ενδεχόμενων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19. Συστήνεται η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού

ελέγχου (self-test), το οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,

συστήνεται η επιστροφή του ατόμου στην οικία/κατάλυμα του με σύσταση για παρακολούθηση

Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26397

συμπτωμάτων. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό πρέπει να μεταβεί για δοκιμασία RT-PCR. Σε περίπτωση

που και αυτός ο έλεγχος είναι θετικός, το άτομο οφείλει να ενημερώσει τον συντονιστή διαχείρισης

κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 του Συνεδρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης

των επαφών. Συγκεκριμένα, ο συντονιστής ενημερώνει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και την

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των

πιθανών επαφών του κρούσματος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

􀁸 Εντός του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να βρίσκεται το Γραφείο Διοργανωτή Συνεδρίου για την

εξυπηρέτηση των ομιλητών και για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών της διοργάνωσης.

Επιπλέον, εντός του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να βρίσκεται το Γραφείο Υπευθύνου Συνεδριακού

Κέντρου για εξυπηρέτηση τεχνικών και έκτακτων αναγκών. Συνιστάται η επικοινωνία με ψηφιακά μέσα

και η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής.

􀁸 Διευκρινίζεται ότι στα ιατρικά συνέδρια με φροντίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ισχύει η

πιστοποίηση της παρακολούθησης και η χορήγηση μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

􀁸 Η εταιρεία Security τηρώντας όλους τους οριζόμενους από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα

μέτρα τήρησης αποστάσεων, αναλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής όλων των αντίστοιχων κανόνων από

τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, αλλά και από τους ίδιους τους διοργανωτές, ενώ πραγματοποιεί ad

hoc ελέγχους στα καρτελάκια ατόμων που βρίσκονται εντός του Συνεδριακού Κέντρου, προκειμένου

να διασφαλίσει την είσοδο και παραμονή στο Συνέδριο, μόνο όσων πραγματικά έχουν τη σχετική άδεια.

Το τεχνικό προσωπικό τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και τους κανόνες που ορίζονται από τις Αρχές

προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του__

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19 (4.9.2020)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19

Κοινή Υπουργική Απόφαση 115744/Ζ1 – ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020

Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

 

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο δωδέκατο Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 115744/Ζ1         (ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020) Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

 

Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Α. καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και επικοινωνίας τους. Με επιμέλεια του Προέδρου του Α.Σ., η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι, γνωστοποιείται με κάθε δυνατό μέσο προς όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΠ, μέλος ΕΔΙΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.


Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

Τι είναι COVID-19

Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με COVID-19;

 • Πυρετός
 • Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
 • Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Κρυάδες
 • Πονόλαιμος
 • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης
 • Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Πιθανά ύποπτα περιστατικά COVID-19

Οποιοσδήποτε/αδήποτε φοιτητής/ τρια, διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό εμφανίσει ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα, παραμένει κατ’ οίκον και απέχει από όλες τις δραστηριότητες εντός του Πανεπιστημίου. Επικοινωνεί άμεσα με τον προσωπικό ιατρό του/της για να του δώσει οδηγίες. Εννοείται ότι για την ανάγκη απουσίας ενημερώνει άμεσα το Τμήμα ή την Υπηρεσία του.

Σε περίπτωση που κάποιο άτομο παρουσιάσει ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εργασίας του ή της παραμονής του στους χώρους της Α.Ε.Α.Α., θα πρέπει να απομακρύνεται από την αίθουσα/ χώρο διδασκαλίας/εργασίας και να ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνοι ιατροί και οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως καθορίζονται σε επόμενο κεφάλαιο.

Σχετικές Οδηγίες του ΕΟΔΥ/1-1-2020 (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Τήρηση Βασικών Κανόνων Αντιμετώπισης CoVID – 19

1. Επάρκεια Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού.

2. Συνεχής ενημέρωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο π.χ. προφορική, έγγραφη, διαδικτυακή ανάρτηση ανακοινώσεων για χρήση Μάσκας, Τήρηση Αποστάσεων, Ατομική Υγιεινή.

3. Αυστηρή επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας για σχολαστικό καθάρισμα, άνοιγμα παραθύρων και θυρών και επάρκεια αντισηπτικού στα σημεία πρόσβασης κυρίως των φοιτητών και λοιπών μελών του Πανεπιστημίου.

4. Απολύμανση όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου κατά τακτά διαστήματα από εξειδικευμένη Εταιρεία.

5. Διακριτική παρακολούθηση και υπενθύμιση των φοιτητών από τους Επιτηρητές – Διδάσκοντες στις αίθουσες και από τους επόπτες στους κοινόχρηστους χώρους για υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση προβλεπόμενων αποστάσεων.

6. Ορισμός χώρου απομόνωσης Ύποπτου Κρούσματος, εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με φυσικό αερισμό.

7. Ορισμός Υγειονομικών Υπευθύνων και των υπάλληλων αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο των Υγειονομικών Υπευθύνων.

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ορισμός Υγειονομικού Υπευθύνου

 

Σύμφωνα με την από 17-9-2021 απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, Υγειονομικός Υπεύθυνος πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παρακολούθησης του πρωτοκόλλου αυτού ως προς την ενιαία εφαρμογή του, ορίστηκε:

·η Δρ Αγγελική Κούκη, μέλος ΕΔΙΠ της Α.Ε.Α.Α, για το σύνολο των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στο κινητό της τηλέφωνο 6934027227 και στο e-mail: aggelikikoyki@aeaa.gr

Και αναπληρωτής Υπεύθυνος πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παρακολούθησης του πρωτοκόλλου αυτού ως προς την ενιαία εφαρμογή του:

·η κα Κλειώ Κοντογιάννη, μέλος ΕΔΙΠ της Α.Ε.Α.Α, στο κινητό του τηλέφωνο 6944875144 και στο e-mail: kleiokontogianni@aeaa.gr.

Τα ως άνω μέλη ΕΔΙΠ θα εκτιμούν κατ΄ αρχήν την κατάσταση, θα παρέχουν οδηγίες σε 24ωρη βάση και θα προβαίνουν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος, στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τους Υγειονομικούς Υπευθύνους θα συνδράμουν στο έργο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υπάλληλοι του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας για περιστατικά διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8070686. Για το ενδεχόμενο άμεσης προμήθειας ειδών υγειονομικού υλικού και εφ΄ όσον απαιτηθεί, τα παραπάνω μέλη ΕΔΙΠ θα απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης στο τηλέφωνο 210- 8070686. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται από τα αρμόδια μέλη ΕΔΙΠ, ο Πρόεδρος του Α.Σ. και η Γραμματέας της Α.Ε.Α.Α. στο τηλέφωνο: 210-8070686.

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη CoVID – 19

1. Ενημερώνεται ο Υγειονομικός Υπεύθυνος της Α.Ε.Α.Α. από τον ίδιο τον πάσχοντα ή μέσω άλλου μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας π.χ. επιτηρητής / διδάσκων / επόπτης.

2. Οι Υγειονομικοί υπεύθυνοι εκτιμούν την κατάσταση και αν ο ασθενής παρουσιάζει σύμπτωμα λοίμωξης συμβατό με COVID-λοίμωξη του χορηγούνται άμεσα τα κατάλληλα ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας).

3. Αν η κατάσταση του ασθενούς του το επιτρέπει, αναχωρεί με ίδιο μέσο.

4. Εφόσον η κατάστασή του δεν το επιτρέπει να αναχωρήσει με ίδιο μέσο, οδηγείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο COVID (χώρο στον οποίο θα απομονωθεί το περιστατικό και δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή σε κανέναν).

5. Αν η κατάστασή του κριθεί επιβαρυμένη από τους υγειονομικούς υπευθύνους, διακομίζεται στο κέντρο αναφοράς με ΕΚΑΒ ή αναμένεται η προσέλευση οικείου για να τον παραλάβει, με απαραίτητη χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ.

6. Ο υγειονομικός υπεύθυνος ενημερώνει τον ΕΟΔΥ και τη διοίκηση για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ., σύμφωνα με τον ορισμό και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη στενή επαφή, https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-kroysmatos-covid-19-202102.pdf.

7. Ο ασθενής εκτιμάται από τον θεράποντα ιατρό του για το ενδεχόμενο διενέργειας μοριακού τεστ. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον υγειονομικό υπεύθυνο με γραπτή γνωμάτευση ως προς την ανάγκη διενέργειάς του.

8. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η Α.Ε.Α.Α. συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

9. Αν επιδεινωθεί η κατάστασή του, θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στην πλησιέστερη Υγειονομική Μονάδα. Στο σημείο αυτό η διαχείριση του πιθανού κρούσματος γίνεται με ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και όχι του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο ζητά σχετική ενημέρωση από το ΕΣΥ, ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ.

10. Διενεργείται απολύμανση σε όλους τους χώρους που κινήθηκε ο ασθενής.

11. Αν το τεστ βγει αρνητικό, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στα μαθήματα ή στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του καθώς και την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού, ενώ οι στενές επαφές επιστρέφουν άμεσα.

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ενέργειες σε περίπτωση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID – 19 (θετικό τεστ)

1. Ενημερώνεται άμεσα από τον ασθενή ο Υγειονομικός Υπεύθυνος της Α.Ε.Α.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες.

2. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Ιδρύματος επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για να γίνει ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (εκπαιδευτικοί / συμφοιτητές στο ίδιο έτος, συμφοιτητές κι εργαζόμενοι σε εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο κ.λπ.).

3. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος μεριμνά διά των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση στις επιφάνειες και στους χώρους που κινήθηκε το κρούσμα (σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr).

4. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης των ασθενών με COVID – 19 με γραπτή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

5. Οι φοιτητές της ίδιας ομάδας/τμήματος ή οι συνεργάτες ή προσωπικό θα απομακρυνθούν από το ίδρυμα, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν σύμφωνα με τις επίκαιρες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

6. Όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ήρθαν σε στενή επαφή με το άτομο αυτό μπαίνουν σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες και θα επιστρέψουν εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα.

7. Μετά την ανάρρωση ο φοιτητής/τρια ή μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού που αναρρώνει από τον SARS-CoV-/ COVID-19, μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του, ή υποβάλλοντας αποτέλεσμα αρνητικού μοριακού τεστ για τον κορωνοϊό

(PCR).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ενέργειες σε περίπτωση Συρροής Κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον (3) τριών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (συμπτωματικών ή ασυμπτωματικών) λοίμωξης COVID – 19 σε διάστημα 14 ημερών, μεταξύ φοιτητών/εκπαιδευτικών/υπαλλήλων, που δεν έχουν οικογενειακή σχέση και δεν υπάρχει μεταξύ τους στενή επαφή εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου.

 • Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, των Πρυτανικών Αρχών και του Υγειονομικού Υπευθύνου για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών.
 • Παροχή ειδικότερων οδηγιών αντιμετώπισης και λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου κινήθηκαν τα κρούσματα βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

 

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID-19 ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Απαραίτητη χρήση μάσκας όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το μάθημα/εργαστήριο.
 • Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους. Απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο.
 • Όπου είναι δυνατόν αποφυγή των εσωτερικών χώρων συνάθροισης/αναμονής και χρήση των εξωτερικών θυρών των αιθουσών/εργαστηρίων για είσοδο/έξοδο των φοιτητών.
 • Χρήση χώρων με φυσικό αερισμό (ανοικτά παράθυρα και πόρτες).
 • Χρήση κλιματισμού μόνο αν χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού αυτή να γίνεται οπωσδήποτε με ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες.
 • Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το μάθημα/εργαστήριο. Η αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει και να αερίζεται.
 • Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων για αερισμό της αίθουσας.
 • Είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα λίγα λεπτά πριν το μάθημα/εργαστήριο και άμεση έξοδος μετά από αυτό.
 • Να αποφεύγεται η λήψη τροφής, καφέ και αναψυκτικών μέσα στις αίθουσες για να μην αφαιρείται η μάσκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Επισημάνσεις

Χρησιμοποιείται ειδικός χώρος CoVID-19 καλά αεριζόμενος, στον οποίο δεν μπαίνει κανείς χωρίς τις οδηγίες του υγειονομικού υπεύθυνου για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Ο υγειονομικός υπεύθυνος τηρεί βιβλίο COVID19 για καταγραφή των περιστατικών.

Οι οδηγίες θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του ΕΟΔΥ. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους της Α.Ε.Α.Α. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν κάνει χρήση μάσκας παραβαίνοντας την ως άνω οδηγία, οφείλει τουλάχιστον να το αναφέρει κατά την ιχνηλάτηση από τον υγειονομικό υπεύθυνο ή τον ΕΟΔΥ, γιατί δυνητικά υπάγεται στον ορισμό της στενής επαφής (επαφή με κρούσμα χωρίς χρήση κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας) ή, σε περίπτωση που το άτομο που δεν κάνει χρήση μάσκας είναι ο ασθενής, διευρύνεται γεωμετρικά το πεδίο των στενών επαφών του.

Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία του προσωπικού και των φοιτητών τυγχάνουν προσεκτικού χειρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο