ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19

Κοινή Υπουργική Απόφαση 115744/Ζ1 – ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020

Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

 

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο δωδέκατο Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 115744/Ζ1         (ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020) Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

 

Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Α. καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και επικοινωνίας τους. Με επιμέλεια του Προέδρου του Α.Σ., η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι, γνωστοποιείται με κάθε δυνατό μέσο προς όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΠ, μέλος ΕΔΙΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.


Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

Τι είναι COVID-19

Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με COVID-19;

 • Πυρετός
 • Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
 • Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Κρυάδες
 • Πονόλαιμος
 • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης
 • Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Πιθανά ύποπτα περιστατικά COVID-19

Οποιοσδήποτε/αδήποτε φοιτητής/ τρια, διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό εμφανίσει ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα, παραμένει κατ’ οίκον και απέχει από όλες τις δραστηριότητες εντός του Πανεπιστημίου. Επικοινωνεί άμεσα με τον προσωπικό ιατρό του/της για να του δώσει οδηγίες. Εννοείται ότι για την ανάγκη απουσίας ενημερώνει άμεσα το Τμήμα ή την Υπηρεσία του.

Σε περίπτωση που κάποιο άτομο παρουσιάσει ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εργασίας του ή της παραμονής του στους χώρους της Α.Ε.Α.Α., θα πρέπει να απομακρύνεται από την αίθουσα/ χώρο διδασκαλίας/εργασίας και να ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνοι ιατροί και οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως καθορίζονται σε επόμενο κεφάλαιο.

Σχετικές Οδηγίες του ΕΟΔΥ/1-1-2020 (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).


 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Τήρηση Βασικών Κανόνων Αντιμετώπισης CoVID – 19

1. Επάρκεια Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού.

2. Συνεχής ενημέρωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο π.χ. προφορική, έγγραφη, διαδικτυακή ανάρτηση ανακοινώσεων για χρήση Μάσκας, Τήρηση Αποστάσεων, Ατομική Υγιεινή.

3. Αυστηρή επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας για σχολαστικό καθάρισμα, άνοιγμα παραθύρων και θυρών και επάρκεια αντισηπτικού στα σημεία πρόσβασης κυρίως των φοιτητών και λοιπών μελών του Πανεπιστημίου.

4. Απολύμανση όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου κατά τακτά διαστήματα από εξειδικευμένη Εταιρεία.

5. Διακριτική παρακολούθηση και υπενθύμιση των φοιτητών από τους Επιτηρητές – Διδάσκοντες στις αίθουσες και από τους επόπτες στους κοινόχρηστους χώρους για υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση προβλεπόμενων αποστάσεων.

6. Ορισμός χώρου απομόνωσης Ύποπτου Κρούσματος, εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με φυσικό αερισμό.

7. Ορισμός Υγειονομικών Υπευθύνων και των υπάλληλων αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο των Υγειονομικών Υπευθύνων.


 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ορισμός Υγειονομικού Υπευθύνου

 

Σύμφωνα με την από 17-9-2021 απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, Υγειονομικός Υπεύθυνος πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παρακολούθησης του πρωτοκόλλου αυτού ως προς την ενιαία εφαρμογή του, ορίστηκε:

·η Δρ Αγγελική Κούκη, μέλος ΕΔΙΠ της Α.Ε.Α.Α, για το σύνολο των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στο κινητό της τηλέφωνο 6934027227 και στο e-mail: aggelikikoyki@aeaa.gr

Και αναπληρωτής Υπεύθυνος πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παρακολούθησης του πρωτοκόλλου αυτού ως προς την ενιαία εφαρμογή του:

·η κα Κλειώ Κοντογιάννη, μέλος ΕΔΙΠ της Α.Ε.Α.Α, στο κινητό του τηλέφωνο 6944875144 και στο e-mail: kleiokontogianni@aeaa.gr.

Τα ως άνω μέλη ΕΔΙΠ θα εκτιμούν κατ΄ αρχήν την κατάσταση, θα παρέχουν οδηγίες σε 24ωρη βάση και θα προβαίνουν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος, στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τους Υγειονομικούς Υπευθύνους θα συνδράμουν στο έργο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υπάλληλοι του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας για περιστατικά διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8070686. Για το ενδεχόμενο άμεσης προμήθειας ειδών υγειονομικού υλικού και εφ΄ όσον απαιτηθεί, τα παραπάνω μέλη ΕΔΙΠ θα απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης στο τηλέφωνο 210- 8070686. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται από τα αρμόδια μέλη ΕΔΙΠ, ο Πρόεδρος του Α.Σ. και η Γραμματέας της Α.Ε.Α.Α. στο τηλέφωνο: 210-8070686.


 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη CoVID – 19

1. Ενημερώνεται ο Υγειονομικός Υπεύθυνος της Α.Ε.Α.Α. από τον ίδιο τον πάσχοντα ή μέσω άλλου μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας π.χ. επιτηρητής / διδάσκων / επόπτης.

2. Οι Υγειονομικοί υπεύθυνοι εκτιμούν την κατάσταση και αν ο ασθενής παρουσιάζει σύμπτωμα λοίμωξης συμβατό με COVID-λοίμωξη του χορηγούνται άμεσα τα κατάλληλα ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας).

3. Αν η κατάσταση του ασθενούς του το επιτρέπει, αναχωρεί με ίδιο μέσο.

4. Εφόσον η κατάστασή του δεν το επιτρέπει να αναχωρήσει με ίδιο μέσο, οδηγείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο COVID (χώρο στον οποίο θα απομονωθεί το περιστατικό και δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή σε κανέναν).

5. Αν η κατάστασή του κριθεί επιβαρυμένη από τους υγειονομικούς υπευθύνους, διακομίζεται στο κέντρο αναφοράς με ΕΚΑΒ ή αναμένεται η προσέλευση οικείου για να τον παραλάβει, με απαραίτητη χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ.

6. Ο υγειονομικός υπεύθυνος ενημερώνει τον ΕΟΔΥ και τη διοίκηση για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ., σύμφωνα με τον ορισμό και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη στενή επαφή, https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai-epafon-kroysmatos-covid-19-202102.pdf.

7. Ο ασθενής εκτιμάται από τον θεράποντα ιατρό του για το ενδεχόμενο διενέργειας μοριακού τεστ. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον υγειονομικό υπεύθυνο με γραπτή γνωμάτευση ως προς την ανάγκη διενέργειάς του.

8. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η Α.Ε.Α.Α. συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

9. Αν επιδεινωθεί η κατάστασή του, θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στην πλησιέστερη Υγειονομική Μονάδα. Στο σημείο αυτό η διαχείριση του πιθανού κρούσματος γίνεται με ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και όχι του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο ζητά σχετική ενημέρωση από το ΕΣΥ, ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ.

10. Διενεργείται απολύμανση σε όλους τους χώρους που κινήθηκε ο ασθενής.

11. Αν το τεστ βγει αρνητικό, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στα μαθήματα ή στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του καθώς και την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού, ενώ οι στενές επαφές επιστρέφουν άμεσα.

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ενέργειες σε περίπτωση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID – 19 (θετικό τεστ)

1. Ενημερώνεται άμεσα από τον ασθενή ο Υγειονομικός Υπεύθυνος της Α.Ε.Α.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες.

2. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Ιδρύματος επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για να γίνει ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (εκπαιδευτικοί / συμφοιτητές στο ίδιο έτος, συμφοιτητές κι εργαζόμενοι σε εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο κ.λπ.).

3. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος μεριμνά διά των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση στις επιφάνειες και στους χώρους που κινήθηκε το κρούσμα (σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr).

4. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης των ασθενών με COVID – 19 με γραπτή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

5. Οι φοιτητές της ίδιας ομάδας/τμήματος ή οι συνεργάτες ή προσωπικό θα απομακρυνθούν από το ίδρυμα, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν σύμφωνα με τις επίκαιρες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

6. Όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ήρθαν σε στενή επαφή με το άτομο αυτό μπαίνουν σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες και θα επιστρέψουν εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα.

7. Μετά την ανάρρωση ο φοιτητής/τρια ή μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού που αναρρώνει από τον SARS-CoV-/ COVID-19, μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του, ή υποβάλλοντας αποτέλεσμα αρνητικού μοριακού τεστ για τον κορωνοϊό

(PCR).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ενέργειες σε περίπτωση Συρροής Κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον (3) τριών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (συμπτωματικών ή ασυμπτωματικών) λοίμωξης COVID – 19 σε διάστημα 14 ημερών, μεταξύ φοιτητών/εκπαιδευτικών/υπαλλήλων, που δεν έχουν οικογενειακή σχέση και δεν υπάρχει μεταξύ τους στενή επαφή εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου.

 • Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, των Πρυτανικών Αρχών και του Υγειονομικού Υπευθύνου για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών.
 • Παροχή ειδικότερων οδηγιών αντιμετώπισης και λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου κινήθηκαν τα κρούσματα βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

 


 

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 της Α.Ε.Α.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID-19 ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Απαραίτητη χρήση μάσκας όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το μάθημα/εργαστήριο.
 • Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους. Απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο.
 • Όπου είναι δυνατόν αποφυγή των εσωτερικών χώρων συνάθροισης/αναμονής και χρήση των εξωτερικών θυρών των αιθουσών/εργαστηρίων για είσοδο/έξοδο των φοιτητών.
 • Χρήση χώρων με φυσικό αερισμό (ανοικτά παράθυρα και πόρτες).
 • Χρήση κλιματισμού μόνο αν χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού αυτή να γίνεται οπωσδήποτε με ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες.
 • Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το μάθημα/εργαστήριο. Η αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει και να αερίζεται.
 • Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων για αερισμό της αίθουσας.
 • Είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα λίγα λεπτά πριν το μάθημα/εργαστήριο και άμεση έξοδος μετά από αυτό.
 • Να αποφεύγεται η λήψη τροφής, καφέ και αναψυκτικών μέσα στις αίθουσες για να μην αφαιρείται η μάσκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Επισημάνσεις

Χρησιμοποιείται ειδικός χώρος CoVID-19 καλά αεριζόμενος, στον οποίο δεν μπαίνει κανείς χωρίς τις οδηγίες του υγειονομικού υπεύθυνου για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Ο υγειονομικός υπεύθυνος τηρεί βιβλίο COVID19 για καταγραφή των περιστατικών.

Οι οδηγίες θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του ΕΟΔΥ. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους της Α.Ε.Α.Α. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν κάνει χρήση μάσκας παραβαίνοντας την ως άνω οδηγία, οφείλει τουλάχιστον να το αναφέρει κατά την ιχνηλάτηση από τον υγειονομικό υπεύθυνο ή τον ΕΟΔΥ, γιατί δυνητικά υπάγεται στον ορισμό της στενής επαφής (επαφή με κρούσμα χωρίς χρήση κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας) ή, σε περίπτωση που το άτομο που δεν κάνει χρήση μάσκας είναι ο ασθενής, διευρύνεται γεωμετρικά το πεδίο των στενών επαφών του.

Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία του προσωπικού και των φοιτητών τυγχάνουν προσεκτικού χειρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el