ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

 

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο