10 Οκτωβρίου Ημερίδα ενημερωτική για το ERASMUS+ της ΑΕΑΑ

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΕΑΑ: Χρυσαλλίδος 38, 14561, Ν. Κηφισιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για το  Erasmus+

που διοργανώνει η Α.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Εορτασμού των “Erasmus Days 2019″.

Ημερομηνία: Πέμπτη 10/10/2019,  11:00 – 13:00,

αίθουσα εκδηλώσεων της Α.Ε.Α.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

▪ Αν.Καθηγητής  κ. Α. Παπαρίδης, Πρόεδρος Α.Σ. της Α.Ε.Α.Α.: 

   Χαιρετισμός

▪ Δρ Ν. Κοντογιάννη, Ε.ΔΙ.Π.:  Παρουσίαση για το Πρόγραμμα  

   Erasmus+ κατά τη διετία 2017-2019

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών και Ηγούμενος Ιεράς

   Μονής Χάλκης κ. Κύριλλος: Χαιρετισμός – ομιλία

▪ κ. X. Χοτζάκογλου,  Πρόεδρος ΔΣ Εταιρείας Κυπριακών

   Σπουδών: Παρουσίαση του φορέα και των δράσεών του

▪ κ. Ι. Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών:
  Παρουσίαση των διεθνών και  εκπαιδευτικών προγραμμάτων

  της Εταιρείας

Σύντομη παρουσίαση των φοιτητών ΠΙΣ από την πρακτική

   τους άσκηση στη Βιβλιοθήκη της Χάλκης και

Σύντομη παρουσίαση των φοιτητριών ΠΔΕΚ από την πρακτική

   τους άσκηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου.

Δείτε σχετικά:

https://www.erasmusdays.eu/event/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-erasmus-2017-2019-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%b1%cf%84/?fbclid=IwAR3gIe_cyLDNsfUTwPpoOIXc3ZaecLusoU1jXjDEiiFfWoQtKN44gtZ_qSg

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο