Επιλογή φοιτητών για πρακτική άσκηση στη Χάλκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        

Κατόπιν αιτήσεώς τους, οι φοιτητές Ευστράτιος Καμπερίδης και Φώτιος Τσώνης, φοιτητές ΔΕΚ, θα κάνουν τρίμηνη πρακτική άσκηση, μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ,  στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Τουρκία.  

Επιστροφή

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο