Ανακοίνωση για τα μαθήματα Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων και Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα:  Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων (Θεωρία, Α’ εξάμηνο) και  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Θεωρία, Ζ’ εξάμηνο), θα πρέπει προηγουμένους να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της σχολής στο εργαστήριο πληροφορικής διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να γνωρίζουν το user name και το password των λογαριασμών τους στο eclass για να μπορέσουν να συνδεθούν και να πραγματοποιήσουν την εξέταση.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content