Ανακοίνωση για φοιτητές χρήστες του E-GNOMON

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που έχουν ήδη λογαριασμούς στην εφαρμογή E-GNOMON και δεν έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες τους κωδικούς πρόσβασης στο νέο φοιτητολόγιο Universis, πρέπει να αποστείλουν e-mail στη Γραμματεία στο info.foit@aeaa.gr .

Προσοχή:Η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά φοιτητές που έχουν ήδη λογαριασμούς στην εφαρμογή E-GNOMON.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content