Ανακοίνωση κας. Κωσταρά: Διεθνή Συνέδρια

Προς ενημέρωση σας ακολουθούν links  για επερχόμενα διεθνή Συνέδρια:

 

1)   9th International Conference on Networks & Communications (NWCOM 2023) September 16 ~ 17, 2023, Copenhagen, Denmark

 

https://csity2023.org/nwcom/index

 

https://csity2023.org/nwcom/committee

 

 

2) 9th International Conference on Networks,Mobile Communications and Telematics (NMOCT 2023)  October 21 ~ 22, 2023, Sydney, Australia

 

https://csty2023.org/nmoct/index#home

https://csty2023.org/nmoct/committee

 

3) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας  Συναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις  9-12 Νοεμβρίου 2023, Αθήνα

https://www.counselpositive2023.gr/

 

https://www.counselpositive2023.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%83/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82

 

 

4)  12th International Conference on Information Technology Convergence and Services (ITCS 2023)   November 11 ~ 12, 2023, Dubai, UAE

 

https://www.cst2023.org/itcs/index

 

https://www.cst2023.org/itcs/committee

 

 

 

5)   4th International Conference on NLP Techniques and Applications (NLPTA 2023)  November 25 ~ 26, 2023, London, United Kingdom

 

https://www.cndc2023.org/nlpta/index

 

https://www.cndc2023.org/nlpta/committee

Upcoming Events

en_GB
Skip to content