Ανακοίνωση κ. Αναστασίου Μαρά

Για τους φοιτητές που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις κατά την πρώτη εξέταση, για λόγους που έχουν αναπτυχθεί στις ανακοινώσεις της Ακαδημίας, τα μαθήματα «Πατρολογία Β΄» (Γ΄ εξ. ΠΙΣ), «Ερμηνεία Θεματογραφίας Πατερικών Κειμένων (Ζ΄ εξ. ΠΙΣ) και «Στοιχεία Εκκλησιαστικής Γραμματείας» (Ε΄ εξ. ΠΔΕΚ), θα εξεταστούν από τον π. Δημήτριο Κουτσούρη, την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 11.00 π.μ. με αυτοπρόσωπη παρουσία των φοιτητών στους χώρους της Ακαδημίας

Upcoming Events

en_GB
Skip to content