Ανακοίνωση μαθημάτων κας. Τσιγκαροπούλου

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα της κ. Α. Τσιγκαροπούλου να κάνουν αίτημα στο skype στο λογαριασμό ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και τίτλο μαθήματος.
 
Η διδάσκουσα
Αθηνά Ι. Τσιγκαροπούλου

Upcoming Events

en_GB
Skip to content