ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, πριν τη διάλεξη του Προγράμματος Επιμορφωτικού Κύκλου, θα τελεσθεί από τον καθηγητή της Λειτουργικής στο παρεκκλήσι της ΑΕΑΑ υποδειγματική Θεία Λειτουργία. 
Συγκεκριμένα:
Όρθρος 8:00 – 9:00 π.μ.
Η Θεία Λειτουργία 9:00 – 10:15 π.μ.
 
Η παρουσία όλων των φοιτητών της ΑΕΑΑ που κατοικούν στο νομό Αττικής είναι υποχρεωτική!
 
Η παρακολούθηση της Θ. Λειτουργίας από τους φοιτητές της ΑΕΑΑ που κατοικούν εκτός Αττικής, θα γίνει μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο https://conf.aeaa.gr/b/men-ezd-efb-qla και είναι επίσης για όλους υποχρεωτική.
 
Πέραν των φοιτητών και φοιτητριών της ΑΕΑΑ, η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο κι ενδιαφερόμενη.
Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. (Δεν θα αποσταλεί μέσω email, θα δοθεί μόνο δια ζώσης)
 

Προκειμένου να καταγράφονται οι μετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, οφείλουν να στείλουν δύο email στην ΑΕΑΑ (στο course@aeaa.gr): ένα κατά την έναρξη της Θ. Λειτουργίας (9:15 πμ) γράφοντας «ΕΝΑΡΞΗ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου ΑΕΑΑ», και ένα στην λήξη της Θ. Λειτουργίας, γράφοντας «ΛΗΞΗ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου ΑΕΑΑ».

Παράδειγμα: «ΕΝΑΡΞΗ, ονοματεπώνυμο, ΑΜ ΑΕΑΑ», και: «ΛΗΞΗ,  ονοματεπώνυμο, ΑΜ ΑΕΑΑ».

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να μετρήσουν ως παρουσία (και ως δικαίωμα σε βεβαίωση παρακολούθησης), οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν μέχρι και 5 λεπτά μετά από την έναρξη της Θ. Λειτουργίας (9:20 πμ) και μέχρι 5 λεπτά μετά από την λήξη της Θ. Λειτουργίας (10:20 πμ). Επαναλαμβάνεται ότι η διαδικτυακή παρακολούθηση δεν μετρά ως παρουσία για τους φοιτητές της ΑΕΑΑ οι οποίοι κατοικούν στην Αττική, και όπως έχει διευκρινιστεί, οφείλουν φυσική παρουσία.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content