ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Όλοι οι φοιτητές από ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ θα συνεχίσουν πλέον με το Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΕΑΑ. Οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ με τα Προγράμματα Σπουδών της ΑΕΑΑ έχουν σταλεί με εμέιλ σε όλους τους χρήστες του Eclass.

Η διαδικασία αντιστοίχισης των μαθημάτων του κάθε φοιτητή από ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ θα γίνει από τη Γραμματεία. Επειδή αυτή είναι χρονοβόρα διαδικασία, μπορεί ο κάθε φοιτητής να αντιπαραβάλει από τις αντιστοιχίσεις τις λίστες με τα μαθήματα του Πρ. Σπουδών του με το αντίστοιχο της ΑΕΑΑ για να δει ποια μαθήματα κατοχυρώνει και ποια ακόμη οφείλει (όσα δεν έχει παρακολουθήσει και όσα δεν έχουν αντιστοιχιστεί), ώστε να μπορέσει να προβεί σε δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ.

Η κλήση για δήλωση μαθημάτων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Upcoming Events

en_GB
Skip to content