ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ασφάλιση φοιτητών

Δεν εκδίδονται πλέον φοιτητικά βιβλιάρια. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α ́21). 

 

Upcoming Events

en_GB
Skip to content