Διαδικτυακή παρακολούθηση του «Επιμορφωτικού Κύκλου» της ΑΕΑΑ

Οι διαλέξεις / συζητήσεις του «Επιμορφωτικού  Κύκλου» θα μεταδίδονται ζωντανά (live streaming) μέσω του καναλιού της ΑΕΑΑ στο youtube.

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μπορούν να συνδεθούν στο https://www.youtube.com/channel/UCFX5ff5j5lYEaUYet_YkaaQ/featured

 

Προκειμένου να καταγράφονται οι παρακολουθούντες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, υπάρχουν δύο δυνατότητες:

 

  1. (Προτεινόμενη) : Να στείλουν δύο email στην ΑΕΑΑ (στο course@aeaa.gr): ένα κατά την έναρξη γράφοντας «ΕΝΑΡΞΗ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου Θεσσαλονίκης / Βελλάς», και ένα στην λήξη της εκδήλωσης, γράφοντας «ΛΗΞΗ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου Θεσσαλονίκης / Βελλάς».

 

Παράδειγμα: «ΕΝΑΡΞΗ, ονοματεπώνυμο, ΑΜ …/ΘΕΣ», και: «ΛΗΞΗ,  ονοματεπώνυμο, ΑΜ …/ΘΕΣ».

 

Όσοι δεν είναι φοιτητές, ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία χωρίς να αναγράφουν ΑΜ.

 

  1. Να γράψουν στο chat του youtube MONO τον αριθμό μητρώου και ΟΧΙ άλλα στοιχεία Αυτό προϋποθέτει οι παρακολουθούντες να έχουν λογαριασμό gmail. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη σε όσους δεν είναι φοιτητές.

 

Παράδειγμα: «ΕΝΑΡΞΗ,  ΑΜ … /ΒΕΛ», και «ΛΗΞΗ,  ΑΜ … /ΒΕΛ».

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Για να μετρήσουν ως παρουσία (και ως δικαίωμα σε βεβαίωση παρακολούθησης), οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν μέχρι και 5 λεπτά από την έναρξη και μέχρι 5 λεπτά από την λήξη της εκδήλωσης. E-mails σε άλλες χρονικές στιγμές δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Επαναλαμβάνεται ότι η διαδικτυακή παρακολούθηση δεν μετρά ως παρουσία για τους φοιτητές της ΑΕΣ Αθήνας, οι οποίοι, όπως έχει διευκρινιστεί, οφείλουν φυσική παρουσία.

 

 

Upcoming Events

en_GB
Skip to content