ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ECLASS

Καλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή στο E-class, να το πράξουν άμεσα.

Υποχρεούνται να εγγραφούν και όσοι φοιτητές τεταρτοετείς και επί πτυχίω σκοπεύουν να επανεξετασθούν σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων, ώστε να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις των Καθηγητών.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content