ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΦΟΙΤΗΤΩΝ από ΑΕΑΘ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Α.Ε.Α.Θ.

 

Τρίτη 27/9/2022

08:00 – 09:00   Χριστιανική Γραμματεία Ι (Α΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΑΣ

09:00 – 10:00   Χριστιανική Γραμματεία ΙΙ (Β΄ ΕΞ. ΠΙΣ) – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ

09:00 – 10:00   Αγγλικά (Η΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

10:00 – 11:00  Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ (Γ΄ ΕΞ. ΠΙΣ) – ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΑΣ

11.00 – 12.00   Η Πληροφορική στην ποιμαντική πράξη (Ε΄ ΕΞ. ΠΙΣ) – ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΑΣ

12.00 – 13.00   Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Ζ΄ ΕΞ. ΠΙΣ) – ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΑΣ

13.00 – 14.00  Διορθόδοξες σχέσεις, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί διάλογοι – ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΑΣ

Τετάρτη 28/9/2022

08:00 – 09:00   Ζωγραφική (Υλικά και Τεχνικές) – ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

09:00 – 10:00  Εισαγωγή στην Πληροφορική – ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΑΣ

09:00 – 10:00 Μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης κειμηλίων – ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

09:00 – 10:00 Ιστορία ορθοδόξων Εκκλησιών (Β΄ ΕΞ. ΠΙΣ) – ΠΑΝ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ

10:00 – 11:00   Η νωπογραφία στην τέχνη – ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

10:00 – 11:00   Κανονικό Δίκαιο (Δ΄ ΕΞ. ΠΙΣ) – ΠΑΝ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ

11:00 – 12:00   Εκκλησιαστική χρυσοκεντητική – ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

12:00 – 13:00   Στοιχεία μουσειολογίας – ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

12:00 – 13:00   Χημεία συντήρησης κειμηλίων (ΙΙ) – ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13:00 – 14:00   Εισαγωγή στην Παλαιογραφία – ΑΘ. ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

13:00 – 14:00   Σχέδιο στον Η/Υ – π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

14:00 – 15:00  Τεχνικές Ψηφιοποίησης Μνημείων και Κειμηλίων – π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

15:00 – 16:00  Στοιχεία Φυσικής – π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη 29/9/2022

08:00 – 09:00   Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (ΠΙΣ Α΄ Εξ.) – ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

08:00 – 09:00  Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (II) – ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

08:00 – 09:00  Αγγλικά (Γ΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

09:00 – 10:00   Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού (ΠΙΣ Δ΄ Εξ.) – ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

09:00 – 10:00   Αγγλικά (ΣΤ΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

10:00 – 11:00  Εισαγωγή στην Π. Διαθήκη/Εβραϊκή Αρχαιολογία-Θεσμολογία (ΠΙΣ Α΄ Εξ.) – ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

11.00 – 12.00  Αγιολογία και χριστιανικό εορτολόγιο (ΠΙΣ Ζ΄ Εξ.) – ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

11.00 – 12.00  Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο στα κειμήλια – ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12:00 – 13:00   Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (ΠΙΣ Α΄ Εξ.) – ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

12:00 – 13:00   Αγιολογία (ΠΙΣ ΣΤ΄ Εξ.) – ΣΩΤ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

12:00 – 13:00   Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (I) – ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13:00 – 14:00  Ενόργανη ανάλυση – ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παρασκευή 30/9/2022

08.00 – 09.00   Εφαρμοσμένη Ποιμαντική – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

09.00 – 10.00   Ποιμαντική Θεολογία – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

10.00 – 11.00   Ποιμαντική Ψυχολογία – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

11.00 – 12.00   Χριστιανική Ηθική – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

12.00 – 13.00   Εισαγωγή στη Φιλοσοφία – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

13.00 – 14.00  Τέχνη, Επιστήμη και Πολιτισμός στην Ορθόδοξη Παράδοση – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

14.00 – 15.00  Σύγχρονα ηθικά προβλήματα – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

Δευτέρα 03/10/2022

08:00 – 09:00  Αγγλικά (Α΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

09:00 – 10:00  Αγγλικά (Β΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

10:00 – 11:00 Υμνολογία και Υμνογραφία (ΣΤ΄ Εξ. ΠΙΣ) – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

10:00 – 11:00  Αγγλικά (Δ΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

12:00 – 13:00  Ιστορία της Χριστιανικής Λατρείας (Γ΄ Εξ. ΠΔΕΚ) – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

12:00 – 13:00  Αγγλικά (Ε΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

13:00 – 14:00  Αγγλικά (Ζ΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Τρίτη 04/10/2022

09:00 – 10:00  Αρχαία Ελληνικά (Ι) – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

09:00 – 10:00   Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (Ι)

09:00 – 10:00Εισαγωγή στην Δογματική Θεολογία – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

10:00 – 11:00 Αρχαία Ελληνικά (ΙΙ) – ΛΕΚΚΟΥ

 

10:00 – 11:00  Δογματική Διδασκαλία της Ορθοδοξίας Εκκλησίας (Ι) – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

12:00 – 13:00  Λατινικά – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

12:00 – 13:00  Αγγλικά (Ε΄ ΕΞ. ΠΙΣ & ΠΔΕΚ) – ΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

12:00 – 13:00  Ιστορία της ορθόδοξης θεολογίας – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

12:00 – 13:00  Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας (Ι) – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

13:00 – 14:00  Χριστιανική φιλοσοφία– ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

13:00 – 14:00  Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας (ΙΙ) – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

14.00 – 15.00  Ιεραποστολική – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΚΟΥ

Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙ)

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content